Toneelstuk over 750 jaar Nieuwkoop

Nieuwkoop – In 2020 wordt gevierd dat Nieuwkoop 750 jaar bestaat.

Het hele jaar worden allerlei activiteiten en evenementen georganiseerd. Eén activiteit is een groots opgezet toneelstuk op zaterdag 4 en zondag 5 juli. Hiervoor zoekt de organisatie spelers, begeleiders, vrijwilligers, kleding en attributen. De voorbereidingen voor het schrijven en organiseren van het toneelstuk zijn in volle gang. Zeker is al wel dat het toneelstuk bestaat uit verschillende scènes die op diverse locaties in Nieuwkoop worden gespeeld. Elke scène in het toneelstuk belicht een onderwerp / gebeurtenis / wetenswaardigheid uit de Nieuwkoopse geschiedenis, zoals de legende van de zigeuners met hun gebroken wagenwiel, de smederijen, visserij, rietsnijden, de Oude Hollandse Waterlinie en Nieuwkoop als kunstenaarsdorp. De scènes worden opgevoerd als een soort Walking toneelstuk. Kijkers worden langs de
verschillende scènes geleid op en in verschillende locaties. Aanmelden als speler, begeleider of vrijwilliger kan al. Stuur een mail naar info@nieuwkoop750.nl waarna je een brief met extra informatie en een aanmeldformulier ontvangt. Aan het eind van dit jaar wordt een informatieavond georganiseerd. Alleen aanmelden voor de informatieavond kan ook via het genoemde mailadres. Kleding en attributen In het bezit van historische kleding en attributen en zou je deze willen uitlenen (er wordt voorzichtig mee omgegaan), laat dit weten via info@nieuwkoop750.nl.