Toch supermarkt erbij in Ter Aar

Nieuwkoop – Er komt vrijwel zeker een supermarkt achter de locatie van de Intratuin in Ter Aar. De gemeente heeft in de afgelopen maanden drie scenario’s uitgewerkt. Donderdag 4 oktober is hierover een inloopbijeenkomst in De Vlinder.

Vomar wil een supermarkt openen op eigen terrein achter Intratuin aan de Kerkweg. Op 8 maart nam de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit, waarmee het college volop aan de slag is gegaan. Voorlopig mag een supermarkt niet open door het voorbereidingsbesluit; hierover lopen nog steeds juridische procedures. Niettemin is men verschillende scenario’s gaan onderzoeken.

Op 4 oktober dus een informatiebijeenkomst in de Vlinder (16-18 en 19-21u) en een week later, op 11 oktober praat de gemeenteraad hierover. Tijdens de inloopbijeenkomst kunnen de bezoekers de verschillende scenario’s bekijken en vragen stellen over risico’s, kansen en mogelijkheden van de genoemde scenario’s. Er zijn er ook raadsleden aanwezig.

Drie scenario’s

A. De gemeente wint de juridische procedure. Er komt geen supermarkt achter de Intratuin, we passen het bestemmingsplan aan zodat de supermarkt er niet kan komen. Naar verwachting dient Hoorne Vastgoed dan een schadeclaim in bij de gemeente.

B. De gemeente verliest de juridische procedure. Vomar opent de supermarkt en Hoorne Vastgoed verhuurt een even zo grote ruimte (tweede commerciële ruimte) aan andere winkeliers. Er ontstaat een tweede winkelcentrum in Ter Aar.

C. Er komt een supermarkt in het centrum van Ter Aar (locatie De Vlinder), en woningen, met voorwaarde dat er ook een horecagelegenheid komt op deze locatie, zoals in 2017 toegezegd aan de inwoners. Totdat de winkel in het centrum open kan, opent Vomar een tijdelijke supermarkt achter de Intratuin.

Extra raad

De gemeente vindt het belangrijk om inwoners, ondernemers en andere partijen zoveel mogelijk mee te laten denken met de plannen. Het gaat tenslotte om uw dorp! Met dit voorstel ligt dan ook nog niet vast hoe een en ander er in detail uit komt te zien. Wel stelt men een richting vast, zodat het bestemmingsplan in maart 2019 ter inzage gelegd kan worden. Dat is alleen haalbaar als op zeer korte termijn wordt gestart met het opstellen van het bestemmingsplan. Zonder bestemmingsplanwijziging vestigt de supermarkt zich definitief achter de Intratuin, samen met andere winkels en dat wil de gemeente voorkomen.

Tijdens de inloopbijeenkomst is er ruimte voor het stellen van vragen en daarnaast is er ook gelegenheid om tijdens de meningsvormende raad of besluitvormende raad in te spreken.

U kunt tijdens de meningsvormende (11 oktober) en besluitvormende (18 oktober) aan de raad aangeven of u zich wel of niet kunt vinden in de oplossingsrichting. Dit kunt u doen door in te spreken in de vergaderingen. Meer informatie vindt u op www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad. U kunt ook een brief schrijven of mailen naar griffier@nieuwkoop.nl