Tijdelijke regeling: rijbewijzen langer geldig

Nieuwkoop – Rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode vanaf 16 maart, blijven geldig tot 1 juni 2020.


Door de maatregelen van het kabinet in de aanpak van het Coronavirus (Covid-19) zijn de mogelijkheden om uw rijbewijs te verlengen beperkt. Om te voorkomen dat mensen hierdoor in de problemen komen, heeft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat besloten dat er een tijdelijke oplossing komt: rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode vanaf 16 maart, blijven geldig tot 1 juni 2020.
Alleen voor rijbewijzen met geldigheid van 5 of 10 jaar
De maatregel geldt voor mensen die een rijbewijs hebben met een geldigheid van tien jaar. Ook de rijbewijzen die eens in de vijf jaar verlengd moeten worden, vallen onder deze regeling. Mensen waarvan het rijbewijs korter geldig is, bijvoorbeeld één jaar of drie jaar, kunnen geen gebruik maken van deze maatregel. Hun rijbewijs moet vaker worden verlengd omdat vanwege een medische aandoening de rijvaardigheid regelmatig door een arts beoordeeld moet worden. Dat is belangrijk met het oog op de verkeersveiligheid.
Rijden binnen Nederland
Deze tijdelijke regeling geldt alleen voor het rijden binnen Nederland. Ook inwoners van de EU die in Nederland verblijven met een verlopen rijbewijs van een andere EU-lidstaat, vallen onder de regeling.
Meer weten?
Voor meer informatie, ga naar het nieuwsbericht op de website van de Rijksoverheid.