Tien met griffel voor de griffie

Nieuwkoop – Bij het bespreken van het Jaarverslag van de Griffie kwam de raad donderdag 15 februari tot de conclusie dat wat meer oriënterend vergaderd mag worden.

De griffie stelt elk jaar een keurig rapport op, waarin wordt gemeld hoeveel vergaderingen er zijn geweest, met wie en waar en al dan niet geheim. Arie van Wijk (CDA) vond het een prima en helder rapport.
Leen Mur (Fractie Mur) begon er over en Joke van Boxtel (NN) viel hem bij: te veel presentaties en weinig oriënterende bijeenkomsten.
Martien Hoekstra (D66) zei dat er al wel goede resultaten zijn geboekt met begeleidingscommissie en gaf als voorbeeld De Vlinder Ter Aar. Zijn partijgenoot, Olga Jacobs wees op het feit dat er een werkgroep bezig is om het participatietraject nog beter op de kaart te zetten.
Het jaarverslag is verder voor kennisgeving aangenomen, het wordt niet in een andere raadsvergadering besproken.