Ter aardigheidjes

Ter Aar – In de komende weken zullen 21 winkeliers van Winkelcentrum Ter Aar weer het Ter Aardigheidjes prijzenfestijn gaan houden.

In deze periode ontvangt u bij de deelnemende winkeliers, welke herkenbaar zijn aan de prijzenfestijnposter aan de deur, bij ieder bezoek met een minimale besteding van € 10,00 een kanskaart. Op deze kanskaart schrijft u naam, adres, woonplaats en tel.nr. Vervolgens doet u uw kanskaart(en) in de daarvoor bestemde inlever bus die bij ieder
winkelier aanwezig is. Gedurende de actie zijn er 5 trekkingen met vele prijzen die door de winkeliers ter beschikking zijn gesteld. Daarbij zijn aan het einde van de actie uit alle ingeleverde kaartjes
3 hoofdprijzen te winnen.
1e prijs waardebon van € 250,00,
2e prijs waardebon € 150,00,
en de 3e prijs een waardebon van € 100,00.
De trekkingen zijn op de dinsdagen 17 + 24 november en 1 + 8 december en op vrijdag 18 december. De actie start op woensdag 11 november en de laatste kanskaarten zullen op maandag 14 december worden uitgereikt. De kanskaarten kunnen tot en met woensdag 16 december worden ingeleverd. De prijswinnaars ontvangen bericht van de winkelier waar hij of zij de prijs van gewonnen heeft. Ook worden zij via de facebookpagina van het winkelcentrum bekend gemaakt. https://www.facebook.com/lindenplein