Tekenen overeenkomst Papeneiland

Langeraar – Op 12 december tekenden de ’Stichting tot ontwikkeling van het ecologisch Papeneiland’ en de gemeente de samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het Papeneiland.


Hier zijn ook de scouting Welverro en dorpsraad Rond om De Plassen onderdeel van. Na de ondertekening stemde de raad in met het krediet voor het (dag)recreatie eiland en stelde het bestemmingsplan vast. Recreëren aan de Langeraarse Zuidplas is straks voor iedereen mogelijk.
Drie jaar geleden begonnen initiatiefnemers Peter van Eijk en Jan van Tol met hun plan voor de aanleg van een eiland in de Langeraarse plassen. Door de jaren heen verbeterden ze het plan dat resulteerde in de ondertekening op 12 december. Onder voorbehoud starten we in het voorjaar van 2020 met de aanleg van het Papeneiland.
Het Papeneiland wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting tot ontwikkeling van het ecologisch Papeneiland, Dorpsraad Rondom De Plassen, Scouting Welverro, Hoogheemraadschap Rijnland,  Rijn- & Veenstreek, provincie Zuid-Holland, particulieren, lokale ondernemers en gemeente Nieuwkoop.
Wilt u hier meer over weten? In tuincentrum Eldorado aan de Paradijsweg in Ter Aar is een informatiecentrum ingericht. U kunt hier terecht tijdens de reguliere openingstijden van het tuincentrum.