Tegenprestatie kleinschalig bouwen weegt het zwaarst

Nieuwkoop – De beleidsnotitie Kleinschalige bouwinitiatieven is donderdag 15 februari opnieuw besproken in de raad.

In een eerdere raadsvergadering was er nog te veel verschil van mening over dit voorstel, waardoor dit pas in een latere vergadering ter sprake kon komen. Het college van B&W stelt de raad nu voor om de beleidsnotitie kleinschalige particuliere bouwinitiatieven vast te stellen en daarmee te bepalen dat bij beoordeling van bouwinitiatieven een aantal criteria wordt toegepast. Het moet o.a. aansluiten op de opgaven uit de lokale Woonvisie en/of de prioriteiten van de regionale woonagenda. Er moet gasloos gebouwd worden.
Er mag geen onderscheid zijn tussen A-, B- of C-kern of als alternatief binnen een bestaand lint. Het maximaal aantal woningen per initiatief bedraagt tien en er moet voor het verkrijgen van een bouwrecht een tegenprestatie zijn.
Over die laatste punten was de meeste discussie. Drie of tien woningen in een initiatief? Uiteindelijk lijkt het mee te vallen en wordt flexibel meedenken verlangd. 3 grote woningen of 10 appartementen zou dan kunnen. Andersom is niet wenselijk.
Over de tegenprestatie liepen de meningen ook uiteen. Die tegenprestatie is enigszins gelieerd aan de ruimte voor ruimte regeling en in de praktijk gaat dat neerkomen op 100.000 euro voor een woning. Dat vinden vrijwel alle partijen te veel.
In de besluitvormende vergadering van 8 maart zullen er zeer waarschijnlijk moties en/of amendementen over deze discussiepunten worden ingediend.