Categorie: Leefomgeving (PBL) heeft de warmteplannen van Nederlandse gemeenten geanalyseerd