Supermarkt ei is gelegd

Nieuwkoop – De gemeenteraad heeft donderdag ruim 5 uur gedaan om tot overeenstemming te komen over de vestiging van een extra supermarkt in Ter Aar. Het was uiteindelijk de uitgestoken hand van Annette Pietersen, die de coalitiepartijen naar het poldermodel van D66 trok.

Bij de griffier broedt men gezamenlijk op een nieuw amendement

De insprekers Van Haren (Vomar) en Rob Vanenman (ondernemers Ter Aar) lieten beide een tegengesteld geluid horen. Hun enige overeenkomst was, dat ze wel met elkaar in overleg willen en kunnen. Ze werden kritisch door de raad bevraagd, die vervolgens daarna ruim de tijd nam om haar keuze te bepalen.

De tegenstanders van de zogeheten C-variant (Er komt een supermarkt in het centrum van Ter Aar (locatie De Vlinder) en woningen, met voorwaarde dat er ook een horecagelegenheid komt op deze locatie, zoals in 2017 toegezegd aan de inwoners. Totdat de winkel in het centrum open kan, opent Vomar een tijdelijke supermarkt achter de Intratuin.) waren VVD, D66 en SGP/CU. Dat lieten ze meteen blijken en ze pleitten in hun eerste termijn om niet in te stemmen met C, maar het juridische gevecht aan te gaan.

Tom de Kleer liet zich in niet mis te verstane woorden negatief uit over de C-variant en hij kreeg veel bijval (applaus) vanaf de publieke tribune

SBN, CDA en NN wilden echter wel die C-varianten hadden middels diverse amendementen en moties de C-variant verder opgetuigd. Voer voor Tom de Kleer (VVD) om in te brengen dat het voorstel nog niet klaar was voor besluitvorming.

Annette Pietersen (D66) en ook Tom de Kleer brachten daarnaast ook in dat er staatssteun wordt gegeven aan een exploitant van een locatie voor woningbouw. (Vomar krijgt geld van de gemeente voor ontwikkeling woningbouw) Daar werd wat krampachtig over gedaan, omdat vooral alle bedragen in het geheim ijn besproken. Later kapte de burgemeester deze discussie af en zei dat Pietersen nog wel geinformeerd zou worden.

Pietersen had echter ook een amendement klaargelegd in het geval de meerderheid voor de C-varaint zou stemmen. Dat amendement werd ook ingebracht en tijdens haar eerste refereerde Pietersen aan de training voor de gemeenteraad afgelopen september. “De besluitvormende raad is verantwoordingstheater.” Pietersen riep de coalitie op om ook de oppositie mee te nemen in haar besluit, zoals ook in het raadsakkoord is opgenomen. ‘Niet coalitie en oppositie, maar samen besluiten.’ Ze haalde aan dat ook de heer van Haren van Vomar en Vaneman (Ondernemers) hebben zich eensluidend over samenwerking uitspraken.

Het wonder geschiede. In een lange schorsing zagen de bezoekers en belangstellenden in het gemeentehuis uiteindelijk alle fracties in één kamertje overleggen en later gezamenlijk de griffier instrueren over de inhoud van een nieuw amendement.

Dat nieuwe amendement was een iets aangepaste versie van het D66-amendement. Tevreden lachend nam Pietersen later de complimenten in ontvangst en na afloop verklaarde ze dat dit de meeste haalbare optie was voor iedereen. ‘We hadden dit liever niet willen doen, maar we zitten nu eenmaal met een situatie waarbij een meerderheid de supermarkt wil toestaan. Laten we dan er het beste van maken en vooral in gezamenlijkheid doorgaan.’

Ook de Ter Aarse ondernemers zijn enigszins opgelucht dat hun initiatieven besproken gaan worden. ‘Er wordt in ieder geval geluisterd.’

En voor de duidelijkheid:

De gemeenteraad heeft besloten om

– een tijdelijke supermarkt toe te staan achter de Intratuin (opening vanaf 1 april 2019)

– er wordt en plan gemaakt om deze supermarkt op de Vlinderlocatie te vestigen in combinatie met woningen en horeca

– tegelijk wordt er ook nader onderzocht of de initieatieven van de Lindeplein-ondernemers haalbaar zijn

(beide plannen moeten voor 1 december met college en raad gedeeld worden)

Met 16 stemmen voor en 4 (VVD) stemmen tegen is dat voorstel aangenomen. V.w.b. de verkeersveiligheid van zowel Kerkweg als Westkanaalweg werden twee moties aangenomen om in overleg met (deskundige)? bewoners en belanghebbenden in overleg te gaan.