Super bij Intratuin (nog) niet te stoppen

Nieuwkoop – Er mogen supermarkten op het terrein achter/naast Intratuin Ter Aar komen. Al in 2006 is een vergunning voor detailhandel afgegeven.

Intratuin Ter Aar Luchtfoto

Iedereen dacht in die tijd aan dezelfde handel waarin Intratuin doet, maar nu de gronden zijn verkocht is het allemaal anders. Er mogen ook supermarkten komen.
De raad was wat over haar theewater, want in de media was e.e.a. al breed uitgemeten en niet iedereen was op de hoogte. D66 stelde schriftelijk vragen en in het vragen halfuurtje van donderdag 15 februari mocht wethouder Platen die beantwoorden.
Het ging vooral ook over geheimhouding. Wat is nu nog geheim? De verkiezingen komen er aan en iedere partij wil hier wat over kunnen zeggen. VVD en CDA hebben dat al gedaan. Zij vinden het niet wenselijk dat er supermarkten bij komen op die locatie. Het college vindt het ook onwenselijk, maar Platen wilde er niet al te diep op ingaan. Hij gaat eerst intern overleggen welke stukken openbaar mogen worden of zijn en welke niet.
Platen kon ook wel melden dat een aanvraag voor een nieuwe uitweg vanaf het terrein is geweigerd op basis van de verkeersveiligheid. Daarnaast bekijkt de wethouder in hoeverre het tegenhouden van supermarkten op die locatie financieel en juridisch mogelijk is.