Super bij Intratuin (nog) niet te stoppen

Nieuwkoop – In principe mogen er supermarkten op het terrein achter/naast Intratuin Ter Aar komen. Een merendeel van de gemeenteraad is daar tegen.

Bezwaarmakende ondernemers ….

Ook zijn veel ondernemers in de hele gemeente tegen deze plannen en voorafgaand aan de raadsvergadering was er een heuse protestactie. Omdat veel informatie niet openbaar zijn, blijft veel onduidelijk. Leen Mur (Fractie Mur) ging heel ver en opende met een motie van wantrouwen aan wethouder Platen. Mur kreeg meteen de hele raad “over zich heen”. Ongepast gedrag, meenden veel raadsleden. Mur wilde zijn motie terugtrekken, maar D66 eiste de motie weer op tafel. ‘U vraagt of we hierover willen stemmen, dan gaan we er ook over stemmen.’ Een slimme zet om de motie direct af te serveren.

Maar ondertussen werd het steeds ingewikkelder, omdat men niet vrijuit kon praten. Er zou een besloten overleg na de raadsvergadering volgen. Een motie van SBN en D66 werd echter wel in de openbaarheid besproken. ‘Wij willen wel duidelijk maken dat we hier aan willen werken en dat we alternatieven onderzoeken.’
De vraag om ook deze motie (voorstel om verkeersplan op te stellen in Ter Aar oost en opstellen integraal kwaliteitsbehoud winkelcentra) naar het besloten deel te tillen, werd niet door een meerderheid gesteund. In de besprekingen bleef er echter verschil van mening.

Dors (NN) was scherp: ‘U bent al gaan liggen. U meent dat het al een voldongen feit is, dat er winkels komen. Daarnaast wilt u obstructie plegen bij ontwikkelingen om te bekijken hoe we initiatieven kunnen tegenhouden. Dat lijkt me niet juist.’
Uiteraard werd daartegen geageerd door D66 en SBN, maar de partijen kregen de raad niet zover dat ze akkoord gingen met de motie.
‘Misschien kunnen we de motie weer van stal halen als we in beslotenheid hebben gesproken,’ opperde Dors.
Remco Hendriks (SBN) liet zich wel ontvallen dat later nog over een voorbereidingsbesluit zou gaan en dat deed sommige raadsleden opschrikken, alsof Hendriks uit de school klapte.

Over de afloop van het besloten vergaderdeel is (nog) niets bekend.