Subsidieplafond activiteitensubsidie 2021 vastgesteld

Nieuwkoop – B&W van de gemeente Nieuwkoop hebben het subsidieplafond voor structurele en incidentele activiteitensubsidie voor 2021 vastgesteld op € 218.500,–.


Wat is een subsidieplafond?
Een subsidieplafond is een maximaal bedrag wat beschikbaar is gesteld voor een bepaalde subsidie. Dit specifieke subsidieplafond is door B&W voor 2021 vastgesteld voor de structurele en incidentele activiteitensubsidies binnen de gemeente Nieuwkoop.
Meer informatie over de verschillende subsidies binnen de gemeente vindt u op www.nieuwkoop.nl/subsidie.