Subsidie voor Hollandse Waterlinie

De Stichting Oude Hollandse Waterlinie krijgt € 105.500 subsidie van de provincie Zuid-Holland voor waterlinieprojecten. Het merendeel hiervan (€ 73.000) is bestemd voor de voorbereiding van het Jubileumjaar 2022, als de waterlinie 350 jaar bestaat.

Gedacht wordt aan festivals, exposities en andere publieksactiviteiten, zoals het naspelen van zeeen veldslagen. Deze activiteiten zijn opgenomen in een zgn. Bidbook Jubileumjaar 2022. Verder is € 16.500 bestemd voor het project Gouda Waterliniestad en € 16.000 voor de publicatie van een stripboek over de waterlinie.
Ook bij de andere provincies in de waterlinie – Utrecht, Noord-Holland, Brabant en Gelderland – lopen subsidieaanvragen voor de viering van het Jubileumjaar. Bij de Stichting Oude Hollandse Waterlinie zijn inmiddels `16 vestingsteden en waterschappen aangesloten.