Subsidie GGZ preventie

Regio – De gemeente Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn gaan vanaf 2019 activiteiten op het gebied van GGZ preventie samen subsidiëren.

Voorheen werd dit geregeld vanuit de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland maar deze regeling wordt per 1 januari 2019 beëindigd.
Om ervoor te zorgen dat inwoners optimaal meedoen in de samenleving is preventie en vroegtijdige signalering van psychische klachten belangrijk. De gemeente wil zoveel mogelijk voorkomen dat psychische problemen uit de hand lopen of dat inwoners zware zorg nodig hebben.
Organisaties die deskundig zijn op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) kunnen daarom tot 1 oktober 2018 een subsidieaanvraag indienen. De gemeente Nieuwkoop stelt hier in 2019 een bedrag voor beschikbaar van € 39.300. Aanvragen moeten voldoen aan een aantal criteria en worden ingediend met een aanvraagformulier. Bron: www.nieuwkoop.nl