Stop ouderenmishandeling

Regio – Ouderen moeten zich veilig voelen en veilig zijn. Toch krijgt 1 op de 20 thuiswonende 65-plussers ooit te maken met ouderenmishandeling, blijkt uit recent onderzoek.

Het gaat hierbij onder andere om lichamelijk geweld, geestelijke mishandeling en financiële uitbuiting.
Mensen in de directe omgeving van ouderen merken dat er iets mis is, maar weten vaak niet hoe ze in actie kunnen komen. Toch kan elke actie, hoe klein ook, al het verschil maken. U kunt bijvoorbeeld met de oudere een kopje koffie drinken en vragen hoe het gaat. Of u bespreekt uw vermoedens met iemand die de oudere ook kent, zoals een buurvrouw, familielid of wijkverpleegkundige. Samen weet u vaak meer. En als u uw zorgen deelt, kunt u ook samen nadenken hoe u de oudere kunt helpen.
Ina kwam in actie nadat zij op een mooie zomerdag kabaal uit een verzorgingscomplex hoorde komen. “Ik wist natuurlijk niet zeker of ik het bij het juiste eind had. Maar de schreeuwende stemmen en de klap die ik gehoord had, gaven mij een onbehagelijk gevoel. Ik besloot mijn zorgen daarom toch te bespreken met mensen van het complex. Zij waren al in gesprek met het oudere echtpaar. Mijn verhaal gaf een beter beeld van wat zich binnen de muren afspeelde. Daardoor konden zij het echtpaar naar de hulp begeleiden die nodig was.”
De website ikvermoedhuiselijkgeweld.nl geeft advies wat u kunt doen. Hier staan onder andere de signalen van ouderenmishandeling en tips om het gesprek aan te gaan. Voor advies en hulp kunt u ook anoniem bellen met Veilig Thuis via 0800 2000.