Stichting Zet Nieuwkoop op de Kaart start actie GSM

Nieuwkoop – In Malawi exploiteert een Nederlands echtpaar – Fabienne Kozel en haar man Hans -een resort voor toeristen dat werkgelegenheid biedt aan en waarvan de baten zijn bestemd voor de lokale bevolking.

Daarnaast is het echtpaar actief met allerlei projecten voor de inwoners in samenwerking met de kerk.
Een probleem is dat de bevolking in geval van nood vaak niet tijdig de hulpverlenende instanties kan bereiken. Om hierin verbetering te brengen heeft het echtpaar Pedro van Voorn verzocht oude mobieltjes in te zamelen voor de bewoners. Hij heeft de stichting “Zet Nieuwkoop op de Kaart” gevraagd dit mee te organiseren. Omdat hier sprake is van een bonafi de organisatie heeft de stichting de actie GSM gestart: Geef Steun aan Malawi: de inzameling van afgedankte mobieltjes t.b.v. de inwoners van Malawi.
Dat wordt op verschillende manieren gedaan. Er is contact gelegd met scholen, de scouting, kerken en andere organisaties die door de coronalockdown op dit moment weinig kunnen doen. Met winkels die open mochten blijven zijn andere stappen genomen:
– Telefoonwinkels in de regio , die ingeleverde mobieltjes, tablets , en dergelijke zullen afstaan;
– Winkels in de gemeente Nieuwkoop, met name het Fruitpaleis en het Kruitvat in Ter Aar, Bloemsierkunst
Christa Snoek in Vrouwenakker en alle supermarkten in de andere kernen van Nieuwkoop.
OP donderdag 18 februari worden de displays – waarin de mobieltjes, tablets, opladers en een financiële bijdrage kunnen worden gedaan – in de winkels geplaatst.
Na de lockdown zal op andere manieren geprobeerd worden mobieltjes, e.d. in te zamelen. Tenslotte worden zij naar Malawi verstuurd, wat de nodige kosten met zich mee zal brengen. U kunt niet alleen helpen door mobieltjes en dergelijke in te leveren, maar ook door een financiële bijdrage over te maken. Dit kan door storting op de rekening van de Stichting Zet Nieuwkoop op de Kaart NL21INGB0000346805 ten name van
R.Snoeker. Ook ideeën voor de inzameling en uw eventuele eigen activiteit zijn
welkom. Daarvoor kunt u contact opnemen met Ruud Snoeker, 06.11.38.19.49 of r.snoeker@xs4all.nl