Stichting Leergeld helpt

Nieuwkoop – Stichting Leergeld richt zich onder andere op schoolgaande kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Men probeert sociale uitsluiting te voorkomen, door ervoor te zorgen dat kinderen mee kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Onder andere door het vergoeden van kosten die niet of slechts gedeeltelijk door een andere voorziening worden vergoed. Via deze weg biedt Stichting Leergeld elk kind een kans om mee te doen! Hoewel de focus voornamelijk ligt op de leeftijdscategorie 4 tot 18 jaar, helpt men in sommige gevallen ook ouders met kinderen tot 4 jaar.

Kindpakket Stichting Leergeld Nieuwkoop

Het kindpakket van gemeente Nieuwkoop bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Computer
  • Fiets (voor kinderen op voortgezetonderwijs)
  • Jarige Job
  • Laptop (wanneer verplicht door onderwijsinstelling)
  • Schoolspullenpas

Wie een aanvraag wil indienen voor ondersteuning uit het Leergeld Kindpakket kan het beste naar de website van de gemeente gaan: www.nieuwkoop.nl of kijken op http://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/zuid-holland/ of https://www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/zuid-holland/.

Let op: Aanvragen bij Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds kunnen alleen via een intermediair worden aangevraagd. Dit kan onder andere via uw begeleider, maatschappelijk werker of de sport- en cultuurvereniging.

Vragen?

Stichting Leergeld is een vrijwilligersorganisatie. Stel daarom de vragen altijd per e-mail via: info@elkkinddoetmee.nl. Zij nemen dan per e-mail of per telefoon contact op. Vermeld bij het stellen van een vraag of opmerking altijd uw naam, de naam van uw kind, geboortedatum, adresgegevens en telefoonnummer. Indien u vragen heeft over een ontvangen pas, vermeld dan altijd het pasnummer dat op de achterzijde van de pas staat.