Steunfonds en extra gemeentelijke regelingen

Nieuwkoop – De coronacrisis heeft een zeer grote impact op de Nederlandse samenleving.

Dat geldt ook voor de gemeente Nieuwkoop. Niet alleen voor onze inwoners, maar ook voor onze bedrijven en (maatschappelijke) organisaties.
De Rijksoverheid heeft verschillende regeling om ondernemingen en organisaties te helpen met de financiën. Daarnaast zijn er verschillende belangenorganisaties in gesprek met het Rijk over tegemoetkomingen.
Hulp van de gemeente
Non-profit organisaties in de sectoren sport, cultuur, recreatie en sociaal maatschappelijk werk zijn afhankelijk van subsidies van de gemeente en andere vormen van ondersteuning vanuit de gemeente. Daarnaast hebben deze organisaties ook inkomsten vanuit horeca/bar, kaartverkoop, sponsoring uit evenementen e.d. Deze inkomsten vallen nu weg.
“We zijn trots op ons rijke verenigingsleven en dat willen we graag blijven. We willen voorkomen dat deze maatschappelijke organisaties failliet gaan of hun activiteiten moeten beëindigen. In deze moeilijke tijd willen wij er zijn voor onze verenigingen”. Aldus burgemeester Robbert-Jan van Duijn.
Daarom stelt het college de gemeenteraad voor een ‘Steunfonds Covid-19 maatschappelijk organisaties van vitaal belang’ in te stellen. Het steunfonds is bedoeld voor maatschappelijke organisaties gevestigd in Nieuwkoop die, na gebruik van landelijke regelingen en het nemen van maatregelen om kosten te beperken, te maken krijgen met een begrotingstekort dat zij niet met hun eigen reserves kunnen dichten. De gemeenteraad besluit hierover in de raad van 23 april.
Bij onze maatschappelijke organisaties en bedrijven leven ook vragen over subsidies, vergoedingen, huurbetalingen etc. Als gemeente volgen we zoveel mogelijk de landelijke richtlijnen. Daarnaast gaan we soepel om met onze eigen regels en procedures om zo goed mogelijk met onze partners door deze crisis te komen.
Het college heeft daarom een aantal specifieke, aanvullende besluiten genomen:
Organisaties behouden (een deel van de) subsidie voor activiteiten die niet doorgaan vanwege de crisis, als zij al voorbereidingskosten hebben gemaakt voor deze activiteiten.
– Organisaties die een pand huren van de gemeente kunnen op verzoek drie maanden uitstel van betaling krijgen.
Gebruikers van binnensportaccommodaties die per uur huren, hoeven over de reserveerde uren waar zij geen – gebruik van kunnen maken geen huur te betalen.
– Organisaties die een vergunning hebben aangevraagd voor een evenement dat niet door kan gaan, krijgen de legeskosten terug.
– Ouders die gebruik maken van de peuteropvang en geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, krijgen hun ouderbijdrage terug van de gemeente.
– Ouders die een bijdrage ontvangen voor het zelf organiseren van leerlingenvervoer, hoeven deze bijdrage niet terug te betalen.
– Met zorgorganisaties maakt de gemeente maatwerkafspraken, die aansluiten bij landelijke regelingen en adviezen en de specifieke situatie van de zorgorganisatie.