St. Antonius Ziekenhuis moderniseert

Regio – Het St. Antonius Ziekenhuis is overgestapt op een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD). In de nacht van 12 op 13 oktober is het nieuwe EPD officieel in gebruik genomen. De medische gegevens van alle bestaande en nieuwe patiënten van het St. Antonius worden nu in dit nieuwe systeem geregistreerd en beheerd.

antonius zknhuis

Met de ingebruikname van het nieuwe EPD neemt het St. Antonius afscheid van het technisch verouderde IntraZis, een systeem dat 20 jaar geleden door het St. Antonius zelf is ontwikkeld en toen uniek was. Het nieuwe EPD is van Epic. Dit systeem wordt over de hele wereld gebruikt en continu doorontwikkeld, waarbij goed ingespeeld wordt op technologische ontwikkelingen. Het ziekenhuis kan hiermee dus beter tegemoet komen aan de (digitale) behoeften van patiënten en zorgverleners en is beter voorbereid op toekomstige ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Overal de juiste actuele gegevens beschikbaar

Behalve de behoefte aan een meer toekomstbestendig systeem was ook de fusie tussen het St. Antonius Ziekenhuis en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis een reden om over te stappen op het nieuwe EPD. Beide ziekenhuizen werkten nog met verschillende systemen. Nu kunnen alle artsen en andere zorgverleners op alle locaties van het St. Antonius met één gezamenlijk EPD werken. Zij raadplegen hierin de medische gegevens van patiënten, zoals onderzoeksresultaten, overzicht van medicijnen en allergieën. Ook slaan ze er de behandelplannen in op. Zo verlopen zorgprocessen efficiënter, omdat elke bevoegde zorgverlener op elk moment over dezelfde juiste informatie van patiënten beschikt.