Sportsubsidie volwassenen

Nieuwkoop – Zowel het CDA als NN claimen aan de wieg te hebben gestaan van het plan om subsidie te verstrekken aan minder draagkrachtige, volwassen inwoners, die willen sporten. Wie het ook was, de raad ging donderdag 13 december unaniem akkoord.

Voor volwassenen met een laag inkomen is er op dit moment geen voorziening waardoor het financieel haalbaar wordt om lid te worden van een vereniging. Dit vindt het college wel wenselijk, omdat iedereen mee moet kunnen doen en desgewenst de mogelijkheid moet hebben om te kunnen participeren in het Nieuwkoopse verenigingsleven. Om ook de volwassenen met een laag inkomen mee te laten doen, werd de raad voorgesteld om in te stemmen met het opzetten van een voorziening waardoor zij kunnen participeren in het verenigingsleven.
Annette Pietersen (D66) keek nog even door een kritische bril door te vragen op welke wijze de gemeente naar de minima kijkt. ‘Volgens een kostendelersnorm (uitkering) of als economische eenheid (belastingdienst)?’
Daar zou de wethouder nog eens kritisch naar kijken, want het is niet de bedoeling dat bijvoorbeeld studenten (zonder inkomen) ook gebruik gaan maken van deze regeling.
Elias van Belzen (SGP/CU) vroeg om wat extra rek. ‘Soms heeft een alleenstaande moeder met kinderen meer te besteden dan een gehuwde moeder met een laag inkomen.’ Wethouder Wolters had het over een discretionaire bevoegdheid en zei dat er soepel wordt gekeken, maar dat dit soort vragen niet in regelgeving vastgelegd kan worden.
Tom de Kleer (VVD) vroeg zich af of dit nou wel de beste manier van sportstimulering voor volwassenen met een minimum inkomen is, maar steunde het voorstel wel.
Dat deden ook Mariëlla de Romijn (SBN), Oana Popa (CDA) en Pien Schrama (NN). Popa stelde voor om dit project later nog eens te bespreken in de klankbordgroep Sociaal Domein.