Sportsubsidie/stimulatie volwassenen

Nieuwkoop – Twee ton voor de Kerkweg ging makkelijk, ongeveer 40 mille als een soort sportsubsidie kostte veel meer discussie donderdag 29 november in de raad.

B&W stelde de raad voor om in te stemmen met het opzetten van een voorziening waardoor volwassenen met een laag inkomen mee kunnen doen met het verenigingsleven. Er is voor deze doelgroep geen voorziening waardoor het financieel haalbaar wordt om lid te worden van een vereniging. Dit is wel wenselijk omdat iedereen mee moet kunnen doen en desgewenst de mogelijkheid moet hebben om te kunnen participeren in het Nieuwkoopse verenigingsleven, zo is in raads- en collegeprogramma afgesproken.

Oana Popa (CDA) vroeg of het wat breder dan sport alleen kan zijn. Dat werd bevestigd door wethouder Wolters. ‘In het voorbeeld is sport gegeven, maar het gaan om alle verenigingen.’

Lizet Keijzers (SBN) vroeg of er wel voldoende budget is. Annette Pietersen (D66) had ongeveer dezelfde vraag: ‘Is dit een open eind regeling?’

Wolters zei dat er geen “nee” wordt verkocht en dat bij eventuele overschrijdingen (het gaat om ca 40 mille) een melding naar de raad komt. Pietersen liet nog een proefballonnetje op om die 40 mille ten gunste van alle verenigingen te besteden en waarmee de contributies omlaag kunnen. Daar zagen andere partijen echter niets in. ‘Het is een primaire taak van de gemeente om zich om het minimabeleid te bekommeren. Dat moeten we niet bij verenigingen neerleggen,’ zei Lizet Keijzers.

Mariska van Buren-Gorissen (SGP/CU) vroeg of er soepel wordt omgegaan met mensen die net buiten de boot zouden vallen. Bijvoorbeeld net iets boven het minimumbijdrage zitten. Wethouder Wolters bevestigde dat men, zeker in de beginperiode, soepel met dat gegeven om zal gaan. Ze wil het echter niet vastleggen in regelgeving.

Op 13 december zal er vast nog wel even over gesproken worden en dat zal meer verheldering moeten geven, omdat er nog wat vragen zijn. De verwachting is echter wel dat de de raad het voorstel wel gaat goedkeuren.