Sportpark De Koet gaat groen

Voor de aanleg van deze zonnepanelen heeft NSV’46 ook een beroep gedaan op een bijdrage van Rabobank Coöperatiefonds.

Het Coöperatiefonds van Rabobank Groene Hart Noord heeft als doel het steunen van
initiatieven die passen binnen de thema’s zorg (onder andere vitale leefgemeenschap), innovatie en voedselvraagstukken.
De commissie van het Coöperatiefonds heeft goedkeuring gegeven voor een bijdrage.

Het Coöperatiefonds van Rabobank Groene Hart Noord steunt veel initiatieven