Sportend de toekomst in!

Nieuwkoop – Nieuwkoop is een echte sportgemeente maar de trend is dat mensen steeds vaker zelf willen bepalen waar en wanneer ze gaan sporten.

Dat ziet de gemeente al aan de vele hardlopers en fietsers in de gemeente. Verenigingen merken dat in het ledenbestand.
Wethouder sport Guus Elkhuizen: ‘’Met ruim 70 sportverenigingen en duizenden vrijwilligers mogen wij ons rijk rekenen. Juist in een gemeente als Nieuwkoop is sporten het nummer 1 tijdverdrijf. Dé manier om samen te komen is bij de sportvereniging, bij de hardloopgroep, in het zwembad of in de sportschool. Daarom kijken we samen hoe we zoveel mogelijk mensen in beweging houden én verenigingen toekomstbestendig maken.’’
Om dat te bereiken werkt de gemeente samen met sportaanbieders, scholen en jongeren aan een nieuwe visie op sport en bewegen. Guus Elkhuizen: “Het klinkt misschien cliché, maar de jeugd heeft de toekomst. We zien nu al dat jongeren vaak stoppen bij een sportvereniging, omdat zij hun tijd zelf willen indelen. Je kunt bijvoorbeeld met een app bepalen welke sport je waar en wanneer wilt doen. Zij hebben daarom veel invloed op hoe we in de toekomst omgaan met sport en bewegen.’’
Samen naar een sport(ief) akkoord
Wat gaan we de komende jaren ondernemen op het gebied van sport en bewegen? En welke afspraken maken we daarover? Om samen te bereiken dat iedereen in Nieuwkoop gezond en vitaal blijft, sluiten we met elkaar een sportakkoord. Hierin leggen we acties en afspraken voor de komende drie jaar vast. Het sportakkoord wordt opgesteld met behulp van Gerben van Duin, oud-wethouder Sport van de gemeente Noordwijk. Gerben: ‘’Dat sport en bewegen belangrijk zijn, daar is geen twijfel over. Ik wil in Nieuwkoop kijken hoe we sporten en bewegen niet alleen leuk en gezond houden, maar vanzelfsprekend maken voor iedereen. Dan heeft iedereen daar baat bij. Het is bijzonder dat gemeenten nu op het gebied van sport en bewegen niet alleen samenwerken met sportverenigingen, maar juist met allerlei partijen die bewegen mogelijk maken. Denk bijvoorbeeld aan scholen, welzijnsstichtingen en werkgevers.’’ Sportaanbieders en diverse andere verenigingen, zorgaanbieders en ondernemers worden aangeschreven om – samen met Gerben – mee te denken over het nieuwe sportakkoord. Denkt u ook een goede bijdrage te kunnen leveren? Mail dan naar verenigingsloket@nieuwkoop.nl o.v.v. sportakkoord.