Sport voor alle jeugd betaalbaar

Nieuwkoop – Heeft u een laag inkomen en kan uw kind daarom geen lid worden van een sportvereniging of deelnemen aan muziek, dans, toneel of scouting? Vanuit de gemeente is er ism het Jeugdfonds hulp.

                               

De gemeente Nieuwkoop vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen sporten of deelnemen aan culturele activiteiten. Daarom werkt men samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Dit fonds is bedoeld voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt voor deze kinderen de contributie of het lesgeld en de eventueel benodigde sportmaterialen of huur van een muziekinstrument. De aanvragen voor het fonds gaan altijd via een professionele tussenpersoon bij wie uw kind bekend is. Bijvoorbeeld een leerkracht of een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Als u een bijstandsuitkering ontvangt van de gemeente Nieuwkoop, kan ook uw bijstandsconsulent de aanvraag voor u indienen. Meer informatie? Kijk op www.jeugdfondssportencultuur.nl.