Sport en cultuur voor iedereen

Regio – U of uw kind(eren) willen graag meedoen aan een culturele of sportieve activiteit, maar u kunt dit niet betalen?

Het Jeugdfonds of het Volwassenenfonds Sport & Cultuur kunnen u wellicht helpen.
Deze fondsen betalen de contributie of lesgeld en de eventueel benodigde sportmaterialen of de huur van een muziekinstrument. Zo is het toch mogelijk om lid te worden van een sportclub of aan dans, muziek, of bijvoorbeeld beeldende kunst te doen.
Aanvragen
U kunt zelf geen aanvraag indienen. Aanvragen voor beide fondsen gaan altijd via een (professionele) tussenpersoon die u of uw kind kent. Voor het Jeugdfonds is dat bijvoorbeeld een leerkracht op de school van uw kind of een hulpverlener van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Vrijwel alle scholen in de gemeente hebben een leerkracht die tussenpersoon is voor het Jeugdfonds. Voor het Volwassenenfonds zijn tussenpersonen bijvoorbeeld Tom in de Buurt, het Wmo-loket van de gemeente of de onafhankelijk cliëntondersteuner van MEE.
Wilt u een beroep doen op een van de fondsen maar bent u niet bekend bij of met een van deze tussenpersonen? Neem dan contact op met de gemeente Nieuwkoop via 14 0172. Zij zoeken dan samen met u naar een geschikte tussenpersoon.
Voor meer informatie kunt u kijken op: www.jeugdfondssportencultuur.nl en www.volwassenenfonds.nl