Solliciteer voor nieuwe burgemeester

Nieuwkoop – Frans Buijserd gaat met pensioen en dus zoekt Nieuwkoop een nieuwe burgemeester.

Een burgemeester wordt benoemd bij Koninklijk Besluit. De gemeenteraad zoekt een geschikte kandidaat.
Daarna vraagt de raad de commissaris van de Koning om deze kandidaat voor te dragen bij de minister van Binnenlandse Zaken. Hij bereidt de benoeming voor. Als het Koninklijk Besluit is getekend, is er een nieuwe burgemeester. Dit traject duurt zo’n 9 maanden.
Een vertrouwenscommissie (een aantal raadsleden uit de gemeenteraad) voert de zoektocht naar een nieuwe burgemeester uit. Vaak zijn dit de fractievoorzitters van de politieke partijen. De zoektocht bestaat uit een aantal stappen. Hieronder leest u in 7 stappen wat er komt kijken bij de zoektocht naar en de benoeming van een burgemeester.
Stap 1: De profielschets
Eerst wordt bepaald waar de nieuwe burgemeester allemaal aan moet voldoen om een goede burgemeester voor Nieuwkoop te zijn. De fractievoorzitters vragen aan de inwoners om vier vragen te beantwoorden over wenselijke kenmerken voor de burgemeester met de onderstaande invulstrook of digitaal. De digitale vragenlijst kan tot en met 14 juni 2019 worden ingevuld.
Stap 2: Vaststellen van de profielschets
Alle informatie wordt verwerkt tot een goed geheel. De gemeenteraad stelt de profielschets vast en biedt deze op 4 september 2019 aan de commissaris van de Koning aan in een openbare vergadering.
Stap 3: Openstellen van de vacature
Was de procedure tot nu toe nog openbaar, vanaf deze stap is dat niet meer zo. In dezelfde raadsvergadering van 4 september wordt daarom een vertrouwenscommissie (een aantal raadsleden, waarschijnlijk de 6 fractievoorzitters) benoemd. Zij voeren de sollicitatieprocedure uit. Strikt geheim in het belang van de sollicitanten.
Stap 4: Selectie en beoordeling van kandidaten
De vertrouwenscommissie selecteert in overleg met de commissaris van de Koning een aantal kandidaten en houdt met hen sollicitatiegesprekken. Meestal gebeurt dit in 2 rondes. Uiteindelijk leidt dat tot een keuze van kandidaten.
Stap 5: Aanbeveling
De vertrouwenscommissie brengt in een besloten raadsvergadering op 17 december 2019 verslag uit van haar werkzaamheden. Zij informeert de gemeenteraad welke 2 kandidaten zij geschikt acht voor het burgemeesterschap. De Gemeentewet schrijft namelijk voor dat de aanbeveling 2 personen moet bevatten (Gemeentewet, artikel 61, vijfde lid). De gemeenteraadsleden maken een keuze welke kandidaat zij aanbevelen. Na de besloten raadsvergadering worden kandidaten van de aanbeveling op de hoogte gebracht.
Stap 6: Aanbeveling
Direct na de besloten vergadering wordt in de openbare vergadering op dinsdag 17 december 2019 de eerst aanbevolen kandidaat bekend gemaakt. De 2e kandidaat blijft geheim. De voorzitter van de vertrouwenscommissie legt verantwoording af over het gevolgde proces.
Stap 7: Voordracht en benoeming
De gemeenteraad informeert de commissaris van de Koning over de kandidaat van haar keuze. De commissaris van de Koning brengt hier advies over uit aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister doet vervolgens de voordracht, de kandidaat wordt benoemd bij Koninklijk Besluit en vanaf dat moment is de nieuwe burgemeester in functie. De installatie en beëdiging vindt plaats in een openbare raadsvergadering op maandag 3 februari 2020.