Snelle besluitvormende raad

Nieuwkoop – In het gemeentehuis te Nieuwveen is op donderdag 2 februari een snelle besluitvormende raadsvergadering gehouden.

Over alle agendapunten was geen discussie meer en burgemeester Buijserd kon ze vlot afhameren.
Dat betekent dat
– er groen licht is er voor de overnamen van een leasecontract van 186 lantaarnpalen van CityTec. De gemeente heeft ruim 37 mille voor over.  Door de overname wordt beheer en onderhoud van de rum 5900 lichtpunten een stuk efficiënter.

– het regionaal beleidskader door de raad wordt onderschreven. Alle gemeenten zijn, in het kader van de Wmo, sinds 1-1-2015 verantwoordelijk voor de Openbare Geestelijke Gezondheid Zorg (OGGZ). Het regionale beleidskader beschrijft de regionale visie, de transformatie van de AWBZ-taken naar de Wmo op het gebied van de (O)GGZ, Maatschappelijke opvang en het Beschermd wonen. Ook wordt aandacht besteed aan het uitvoeringsprogramma en de financiering van de (wettelijke) taken op het gebied van de (O)GGZ).

– er geld wordt vrijgemaakt voor Hartveilig wonen. De gemeente wil meer inzetten op burgerhulpverlening en de coördinatie te beleggen bij Hartveilig Wonen. Dat kost incidenteel € 9.680,- .

aed_symbol-with-aed

Maar er worden ook 20 AED’s aangeschaft met eventuele beschermende kasten. Dat kost structureel  € 11.870,- aan onderhoud en eenmalig € 36.700,-. Voorafgaand hebben de meeste raadsleden ook een cursus/training reanimatie gevolgd.

– ook een wijziging van een Gemeenschappelijke Regeling (GR) kreeg groen licht. Het betreft de GR met SVHW, de instantie die de gemeentelijk belastingen int.
De heffing en invordering van gemeentelijke belastingen is door de gemeente uitbesteed aan het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) te Klaaswaal. Het SVHW heeft het college verzocht om de regeling op een aantal punten te wijzigen om aan te sluiten bij de actuele situatie en om toekomstige beperkingen te voorkomen bij het door Deelnemers aan SVHW overdragen van de bevoegdheid voor de uitvoering van de Wet kenbaarheid publiek rechtelijke onroerende zaken (WKPB) en de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (Wet BAG).
Het college kan zich vinden in het verzoek van de SVHW om de Gemeenschappelijke Regeling te wijzigen. Naar verwachting zal ook de raad hier niet al te veel moeite mee hebben.

Meer nieuws uit de raad, later dit weekend