Slof er uit, Kelder er in

Nieuwkoop – De heer Slof heeft onlangs afscheid genomen van de Wmo adviesraad. Mevrouw E. Kelder is benoemd als nieuw lid van de Wmo adviesraad.

gemeente-nieuwkoop

Met de benoeming van mevrouw E. Kelder wordt de raad aangevuld met uitgebreide expertise over het ouderenbeleid in Nieuwkoop.

De Wmo-adviesraad behartigt de belangen van inwoners. De adviesraad fungeert als ‘de oren en ogen van de gemeente’ en heeft als taak gevraagde en ongevraagde adviezen te geven over Wmo-gerelateerde zaken. De Adviesraad bestaat uit betrokken inwoners van onze gemeente die kunnen adviseren op één van deze gebieden en een sterke maatschappelijke betrokkenheid hebben. De gemeente Nieuwkoop hecht grote waarde aan het betrekken van burgers en belangenorganisaties om daarmee te komen tot een breed gedragen besluitvorming.

Voor vragen over de Wmo-adviesraad kunt u contact opnemen via Postadres: Mw. J. Kelder p/a Gemeente Nieuwkoop, Wmo adviesraad, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar. Telefoonnummer 0172-538656 (voorzitter) E-mail j.aartman@planet.nl (voorzitter) of wmoadviesraadnieuwkoop@gmail.com (secretaris) .