Slechte communicatie over bouwplan Conradpark

Nieuwkoop – In de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 6 april kwamen via het vragen halfuurtje bouwplannen voor het Nieuwveense Conradpark ter sprake.

Een aantal verontwaardigde bewoners luisterde naar de vragen van SBN en de antwoorden van wethouder Paul Platen. Ze waren verontwaardigd omdat de bouwplannen recent pas bekend werden, nadat kopers van een woning op het laatst afhaakten in verband met bouwplannen.

Er blijken plannen te zijn voor een appartementengebouw op de plaats van het voormalige gezondheidscentrum. Met een maximale bouwhoogte van 10 meter zou een dergelijke “kolos” niet in de omgeving passen, menen de omwonenden. Er is absoluut ook niet helder over gecommuniceerd, menen zij.

Lisette Keijzers (SBN had wel vragen, maar vond het eigenlijk al wel goed dat de wethouder met de omwonenden gaat praten (dinsdag 11 april)

De aanwezige omwonenden zijn er echter nog niet zo zeker van dat er wel wordg geluisterd. ‘deze plannen kwamen voor ons ook als donderslag bij heldere hemel. Ze kunnen wel zeggen dat je de bestemmingsplannen maar goed moet volgen, maar voor gewone burgers is dat allemaal niet zo simpel. Met een gewoon briefje in de buurt waren we beter en sneller geïnformeerd geweest. De communicatie van de gemeente is niet echt helder.’