Schoolstart met bellen blazen

Nieuwkoop – Wethouder Antoinette Ingwersen gaf maandag 27 augustus samen met de kinderen van de St. Nicolaasschool en de Tamboerijn in Nieuwveen het startsein voor de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’. Als start van de campagne werden er bellen geblazen op het schoolplein.

Aan het begin van het schooljaar zijn kinderen vol van vakantieverhalen en van de spanning van een nieuw schooljaar. Ook lopen en fietsen veel kinderen een nieuwe route naar school. U en andere verkeersdeelnemers zien na een lange rustige periode in het verkeer weer schoolgaande kinderen op de weg.

Soms zijn er nieuwe verkeerssituaties: Bijvoorbeeld op de Aardamseweg in Ter Aar, waar een nieuwe voetgangersoversteek is gemaakt, voorzien van borden met knipperende waarschuwingslichten. Hoewel de regel is: voetgangers gaan voor, rijden sommige automobilisten toch door. Zorg dat voetgangers veilig en zonder oponthoud over kunnen steken en geef ze voorrang, is het advies vanuit de gemeente.