Scholen fusie Nieuwveen

Nieuwkoop – De openbare basisschool De Tamboerijn in Nieuwveen heeft al langere tijd een gering leerlingaantal. Voor het behoud van kwalitatief goed onderwijs in de kern Nieuwveen heeft de school de intentie uitgesproken te gaan fuseren met de naastgelegen katholieke St. Nicolaasschool tot een samenwerkingsschool.

Een samenwerkingsschool is een school waarbinnen ruimte is voor zowel openbaar als bijzonder onderwijs en waar alle kinderen, ongeacht achtergrond of religie, welkom zijn. Het college moet toestemming geven voor deze fusieplannen.
De scholen werken bij de voorbereiding samen met de leerkrachten, leerlingen, ouders en medezeggenschapsraad. Door deze twee scholen samen te voegen tot één wat grotere school is er ook in de toekomst kwalitatief goed basisonderwijs in Nieuwveen voor alle kinderen. Deze ontwikkeling past bij de ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum (IKC), zo laat het college van B en W weten.
Het college heeft inmiddels ingestemd met de fusie van De Tamboerijn met de St. Nicolaasschool in Nieuwveen. Het is de bedoeling dat de scholen per 1 augustus 2019 officieel samen gaan.