Schapen en Winterkou

Regio – In de weilanden staan momenteel nog veel kuddes schapen.

Deze dieren kunnen zonder problemen strenge kou weerstaan.
Schapen hebben een dikke laag wol die voor isolatie zorgt en ze kunnen zeer lage temperaturen hebben. Als de schapen in de wol zitten kunnen ze temperaturen tot ver onder 0 doorstaan.
Schapen die geschoren zijn kunnen ook heel wat hebben, ze schakelen over op een snellere stofwisseling en zorgen door spiertrillingen dat ze warm blijven. Beschutting hebben ze niet nodig.
Net geschoren schapen zijn wel kwetsbaar voor de kou, ze hebben een plek nodig waar ze uit de wind en sneeuw kunnen staan.
Hoogdrachtige schapen kunnen het best onder toezicht worden gehouden in een stal of een weiland met voldoende beschutting. Pas geboren lammeren zijn erg kwetsbaar voor de kou en raken snel onderkoeld.
Zodra de lammeren opgedroogd zijn kunnen ze goed tegen de kou, sneeuw en wind. Ze hebben wel behoefte aan beschutting. Drachtige schapen en kleine schapen rassen hebben wel extra water nodig.
Wist je dat schapen ook onder de sneeuw voedsel kunnen vinden en dat ze vocht uit de sneeuw kunnen halen?
Voor melding over verwaarlozing en mishandeling van dieren kun je met de politie via 144.