Samen aan de slag voor Ondernemersfonds

Nieuwkoop – Verenigde Ondernemers Nieuwkoop en de gemeente Nieuwkoop gaan samen aan de slag om een Ondernemersfonds te vormen.

Beide partijen zijn met elkaar in gesprek over de oprichting van een Ondernemersfonds Nieuwkoop. Zowel bij de gemeentelijke organisatie als bij de V.O.N. bestaat de behoefte om het ondernemersklimaat in Nieuwkoop te verbeteren. Zowel in economisch opzicht als qua werkgelegenheid. Op basis van diverse gesprekken met leden ziet V.O.N. goede kansen om dit te realiseren met behulp van een ondernemersfonds en ging hierover in gesprek met wethouder Ingwersen.

Versterking

Ondernemers zien versterking van het ondernemersklimaat deels ook als eigen verantwoordelijkheid, en zouden graag voor gezamenlijke acties met z’n allen een eigen budget opbrengen. Vandaar het verzoek aan de gemeente om mee te werken aan een Ondernemersfonds.

Wethouder Antoinette Ingwersen: ‘Het Ondernemersfonds kan van toegevoegde waarde zijn en ik zie de meerwaarde ervan voor de gemeente Nieuwkoop. Nadat Leo Kooyman mij benaderde om de mogelijkheden van een Ondernemersfonds te onderzoeken, heb ik gesproken met andere gemeenten die hier al mee werken. We kunnen veel leren van hun ervaringen. Bijvoorbeeld dat, om een Ondernemersfonds te laten slagen, het noodzakelijk is dat de doelstellingen breed gedragen worden en passen in een beleidskader. Het is dan ook van essentieel belang dat de vertegenwoordigers uit de verschillende bloedgroepen zich achter het voorstel gaan scharen. Daarnaast is het nodig dat er een samenhang is tussen de verschillende activiteiten die het economisch klimaat beïnvloeden.’

Behoefte

Centraal staat de behoefte aan verbetering van het ondernemersklimaat in Nieuwkoop in economisch opzicht en qua werkgelegenheid. De gemeente kan dit versterken met een duidelijke visie voor het economisch beleid. Op dit moment zijn onderdelen van deze visie in behandeling, zoals het onderzoek naar de behoefte aan bedrijfsterreinen, de detailhandelsnota, de recreatienota en arbeidsmarkt instrumenten.

Zorgvuldig

De gemeente en de V.O.N. zullen het komende half jaar samenwerken om een Ondernemersfonds in de gemeente Nieuwkoop van de grond te krijgen. Leo Kooyman, voorzitter V.O.N.: ‘We willen dit traject zorgvuldig doorlopen en daarbij de stakeholders betrekken zodat het Ondernemersfonds straks breed wordt gedragen. In het voortraject zijn al constructieve gesprekken gevoerd met onder andere de LTO. Ook hebben we gekeken naar de samenhang van een Ondernemersfonds met een BIZ. De komende periode gebruiken we ook voor verdere uitwerkingen zoals de bestuursvorm van de Stichting, de technische afspraken over de incasso, de allocatie en een praktische regeling voor vrijstellingen.’