RvS ‘bevriest’ tijdelijk bestemmingsplan

Nieuwkoop – Tegen het bestemmingsplan van een IKC en sporthal in Ter Aar maakte een aantal inwoners bezwaar en diende beroep in bij de Raad van State. De RvS deed op 21 november een tussenuitspraak: de boel wordt bevroren

De rechter constateerde dat de gevraagde aanvullende onderzoeken mogelijk hadden kunnen leiden tot aanpassingen in het bestemmingsplan. Daarnaast constateerde de rechter enkele kleine technische onjuistheden in het plan. De gemeente Nieuwkoop krijgt nu de mogelijkheid om de onjuistheden aan te passen, aan te geven of de onderzoeken zijn uitgevoerd en of dit invloed had op het bestemmingsplan. Tot die tijd bevriest de Raad van State het bestemmingsplan. Dit betekent dat er nog geen omgevingsvergunning (nodig voor de start van de bouw) aangevraagd of verleend kan worden. Ook de aanbestedingsprocedure voor de bouw kan niet worden afgerond.

Geen aangepast bestemmingsplan

Direct na de vaststelling van het bestemmingsplan in februari heeft de gemeente de gevraagde onderzoeken uitgevoerd. Dit in samenspraak met de gebruikers van het IKC / Sporthal, maar ook omwonenden en andere belanghebbenden. De uitkomsten hebben niet geleid tot aanpassingen in het bestemmingsplan. Wel zijn er naar aanleiding van de aanvullende onderzoeken aanpassingen gedaan in het Voorlopig Ontwerp. Zo is een deel van het gebouw verlaagd en is er extra groen in het plan gebracht. Dit ontwerp is in juli gepresenteerd; belanghebbenden, omwonenden en partners reageerden positief op het plan. Het aangepaste ontwerp van het IKC/Sporthal is door de gemeenteraad in september vastgesteld. De uitkomsten van de onderzoeken zijn in dezelfde vergadering door de raad vastgesteld.

Dit aangepaste plan gaat samen met de uitkomsten van de onderzoeken naar de Raad van State. De gemeente verwacht dat de uitvoering van het project zes maanden vertraagt, afhankelijk van wanneer de definitieve uitspraak volgt.

Doorgaan

In de tussentijd gaat de gemeente verder met de uitwerking van het plan. Denk hierbij aan het definitieve ontwerp van het gebouw, het opstellen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning, het selecteren van een interieurarchitect en het ontwerpen van de openbare ruimte rondom het gebouw.

Begin 2019 is er weer een inloop-bijeenkomst, waarbij het definitieve ontwerp van het gebouw wordt gepresenteerd en waarbij inwoners kunnen meedenken over de ontwerpen voor de openbare ruimte. Ook gaat de aanleg van de rotonde op de Westkanaalweg volgens planning door.