Ruimte kleinschalige woningbouw

Nieuwkoop – De gemeente ontvangt regelmatig verzoeken van inwoners om op kleine schaal woningen te mogen bouwen. Na veel afwijzingen in de afgelopen jaren, komt daar verandering in, zo bes;iste de raad donderdag 9 maart.

platen

Wethouder Paul Platen (foto gem. Nieuwkoop)

Wethouder Paul Platen licht op de gemeentelijke website e.e.a toe: “Tot dusver zijn deze verzoeken bijna altijd afgewezen. Dit kwam onder andere door regionale woningbouwafspraken en beschikbare cijfers over de woningbouwbehoefte. Uit die cijfers bleek dat de reeds geplande woningbouwprojecten voldoende woningen bieden voor de lokale behoefte. Nieuw onderzoek toont echter aan dat de vraag naar woningen groter is dan de aantallen in de geplande bouwprojecten.”

Platen vervolgt: “Het college stimuleert initiatieven van inwoners en wil graag tegemoet komen aan de wens van inwoners om kleine bouwinitiatieven (tot maximaal tien woningen) uit te voeren. Tot en met 2019 gaat dit naar verwachting om zo’n vijftig extra woningen via kleinschalige bouw.”

Om deze kleine bouwprojecten mogelijk te maken, heeft wethouder Platen namens het college een voorstel aan de gemeenteraad gedaan. Hierin stelt hij voor om richtlijnen (beleidskaders) op te stellen, waaraan kleinschalige initiatieven moeten voldoen.

Platen: “Bij die richtlijnen kun je denken aan bijvoorbeeld de locatie van een initiatief. Alleen binnen de kern of ook daarbuiten? Welke kwaliteitseisen stellen we? Moet een project meerwaarde hebben ten opzichte van gemeentelijke projecten? En welke voorwaarden stellen we met betrekking tot duurzaamheid?”

Het voorstel is 9 maart in de besluitvormende raad goedgekeurd. Platen: “In afstemming met de raad gaan we richtlijnen opstellen. De verwachting is dat de richtlijnen rond juni/juli 2017 klaar zijn. Daarna volgt besluitvorming en kunnen kleinschalige woningbouwinitiatieven aan de nieuwe richtlijnen worden getoetst.”