Rugstreeppad in Damstaete

Langeraar – Er zijn weer vergaande plannen voor woningbouw en dan is het ook tijd om op jacht te gaan naar de rugstreeppad.

De gemeenteraad heeft op 8 maart 2018 het bestemmingsplan voor Damstaete vastgesteld. Dit maakt de bouw van 20 sociale huurwoningen mogelijk. Vanaf 3 mei staat het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl en kan beroep worden ingesteld. Na de beroepsperiode van 8 weken weet de gemeente of de bouw van start kan.

Voor het zover is, neemt de gemeente alvast maatregelen om het gebied vrij te houden van beschermde dieren. Hiervoor heeft men volgens de Flora- en Faunawet  een ontheffing tot juni 2018 en in die periode treft men maatregelen om het gebied vrij te maken en te houden.

Rugstreeppadden in het gebied

In het gebied leven rugstreeppadden. De rugstreeppad is een  beschermde diersoort, het dier maar ook de leefomgeving mag niet worden aangetast. Voor de start van de bouw worden de padden uit het gebied verplaatst naar een andere plek.

Verhuizing padden

Er staan inmiddels schermen langs de randen van het gebied. Door de schermen kunnen de padden het gebied nog wel verlaten, maar niet meer terugkeren. Padden die het gebied niet zelf verlaten worden gevangen in emmers en uitgezet in de natuur.  Het gebied zal tijdens de bouw worden afgezet met bouwhekken om de schermen in tact te houden.

Door de afsluiting is het trapveldje niet bruikbaar. Wel is het trapveldje in de woonwijk Vivero ingezaaid, de verwachting is dat hier eind juni lekker gevoetbald kan worden.