Rubberen tegel generatie

Nieuwkoop – Als voorbereiding op de bespreking van de begroting (op 8 november) spraken raads- en fractieleden op donderdag 17 oktober alvast een aantal wensen uit tijdens een meningsvormende vergadering.

D66 wilde praten over een (in)consistent speelplaatsenbeleid. Annette Pietersen: ‘Steeds vaker zien we dat de gemeente een super steriel en volledig ontworpen speelplaatjes neerzet in onze nieuwbouwwijken. Wat is er mis met een hoop grond of zand en een stuk gras?’

Ze doelde op het meer avontuurlijke spel van kinderen. ‘We speelden vroeger allemaal in de modder, we klommen in bomen enz.’ Leo Visser (SBN) ging meteen mee: ‘Met m’n vriendjes naar de boerderij, dat was een topdag!’

Aad Otto (CDA) temperde de zaak enigszins. ‘Niet de kinderen zijn veranderd, maar de ouders en de tijd. Er is strenge regelgeving en ouders zijn erg mondig als er iets niet goed is geregeld.

Annette Pietersen: ‘Maar kunstgras op die speelplaatsjes? Alles is vrijwel steriel en volledig ontworpen.’

Kees Hagenaar (NN) deed ook een duit in het zakje en zei dat er verschil is tussen een speelvoorzieningen en een speeltoestel. ‘Met name voor dat laatste zijn strenge regels, maar een speelvoorziening kan ook een gewoon veldje zijn.’

Wethouder Antoinette Ingwersen zei dat we wellicht een rubberen tegel generatie creëren.

Of dit een verder vervolg krijgt werd niet goed duidelijk aan het einde van de discussie.