Rotary Nieuwkoop helpt

Nieuwkoop – Vanuit de missie (Service Above Self) hebben leden van Rotaryclub Nieuwkoop zich afgevraagd hoe zij hun kennis, ervaring en maatschappelijke betrokkenheid kunnen inzetten in deze corona crisistijd.


Wij ervaren dat er veel gevraagd wordt van jonge ouders. Beide partners hebben vaak een baan, hun kinderen gaan naar de opvang en naar school en soms zijn er ook nog mantelzorgtaken. Met de anti-coronamaatregelen wordt er een groot beroep op hen gedaan. Ze moeten naast het uitoefenen van hun werk en het runnen van het huishouden nu ook hun kinderen opvangen en begeleiden bij hun schoolwerk. Sommige ouders zijn zelf de Nederlandse taal niet machtig.
Het begeleiden van het schoolwerk is een taak die ook (deels) door anderen kan worden uitgevoerd. Het vraagt geen didactische of educatieve vaardigheden, noch opvoedkundige vaardigheden. Het vraagt basiskennis van Taal en Rekenen, het kunnen omgaan met digitale middelen (computer, beeld- en videobellen) en een beetje discipline. Rotaryleden kunnen de gezinnen mogelijk ondersteunen dor de ouderlijke begeleiding van het schoolwerk deels over te nemen.
Via de gemeente Nieuwkoop is dit initiatief voorgelegd aan de basisscholen en aan de coördinator statushouders (ons Rotarylid mevrouw Riham Salah). Er is positief op gereageerd. De vraag is uitgezet  en inmiddels worden er al 2 kinderen door een Rotarylid begeleid.