Robbert-Jan van Duijn voorgedragen als nieuwe burgemeester

Nieuwkoop – De gemeenteraad van Nieuwkoop heeft op dinsdag 17 december besloten om de heer R.J. (Robbert‑Jan) van Duijn uit Aalsmeer voor te dragen voor benoeming tot burgemeester van de gemeente Nieuwkoop.

Hij is als eerste naar voren gekomen uit een groep van 26 sollicitanten.
Robbert‑Jan van Duijn is 32 jaar oud en is lid van het CDA. Met zijn 32 jaar wordt de heer Van Duijn ‘rode lantaarndrager’, de benaming binnen het genootschap van burgemeesters voor hun jongste collega. Op dit moment is de heer Van Duijn nog wethouder en locoburgemeester in de gemeente Aalsmeer. Als hij benoemd wordt zal hij de zittende burgemeester Frans Buijserd opvolgen. Naar verwachting zal Robbert‑Jan van Duijn op 3 februari 2020 beëdigd worden en zal hij de ambtsketen omgehangen krijgen.
De nieuwe burgemeester wordt door de Kroon benoemd. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voert deze benoeming uit. Het ligt in de lijn der verwachting dat zij de voordracht van de gemeenteraad zal volgen. De commissaris van de Koning neemt in het bijzijn van de gemeenteraad de eed af. Dit is gepland op 3 februari 2020.