Rijnland toetst objecten op keringen

Regio – Als u één dezer dagen iemand met een hesje speurend aantreft bij waterkeringen, dan zal het waarschijnlijk een medewerker van Rijnland zijn.

Het hoogheemraadschap van Rijnland voert het project Toetsing Regionale Keringen uit. Sluizen, gemalen, molens, ect. worden gecontroleerd op veiligheid.  Inspecteurs van Rijnland bekijken en beoordelen de objecten in en op de dijken. Zij zijn herkenbaar aan de oranje Rijnlandhesjes. Voor het beoordelen zijn geen graafwerkzaamheden of machines nodig. Omwonenden en grondeigenaren zullen dan ook geen overlast ervaren.
Waarom een toetsing?
Objecten in en op de waterkeringen kunnen een negatieve invloed hebben op de stabiliteit van keringen, waaronder dijken, en deze daarmee verzwakken. Dit geldt zowel voor waterkerende constructies (damwanden) en niet-waterkerende constructies objecten (huizen, bomen en kabels/leidingen). De invloed van deze objecten op de veiligheid is nu onbekend. Door de toetsing krijgt Rijnland een beter beeld van de veiligheid van de keringen.
Wilt u meer weten over TReK? Kijk op rijnland.net/trek of bel het Klant Contact Team van Rijnland op (071) 306 3535