Rijbewijs 75-plussers tijdelijk met maximaal 1 jaar verlengd

Regio – Vanaf 1 december 2019 mogen 75-plussers onder bepaalde voorwaarden blijven rijden met een rijbewijs dat verlopen is.


Het gaat om mensen die bij het CBR tijdig de aanvraag voor verlenging van het rijbewijs hebben ingediend, maar waarvan het rijbewijs dreigt te verlopen of al is verlopen door de lange wachttijden bij het CBR. Het CBR bepaalt of iemand valt in de regeling van de administratieve verlenging. Nadat de 75-plusser zijn gezondheidsverklaring heeft ingediend, krijgt hij/zij bericht van het CBR. De administratieve verlenging wordt geregistreerd in het Centraal Rijbewijzenregister en geldt voor maximaal 1 jaar. Kijk voor meer informatie op www.cbr.nl.