ReumaNederland zoekt collectanten

Nieuwkoop – In de week van 18 tot en met 23 maart is weer de jaarlijkse collecteweek van ReumaNederland (voorheen het Reumafonds).
Ook dit jaar zetten duizenden vrijwilligers zich met hart en ziel in om door heel Nederland geld op te halen voor onderzoek naar reuma. ReumaNederland zoekt nog vrijwilligers in Nieuwkoop. Kunnen ze ook op uw steun rekenen? Door te collecteren of de collecte bij u in de buurt te organiseren helpt u mee om geld voor reumaonderzoek op te halen. Want alle kleine beetjes helpen! Geld voor reumaonderzoek hard nodig.
Meer dan twee miljoen Nederlanders hebben reuma, waarbij artrose het meest voorkomt. Daarmee is reuma helaas de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Reuma beperkt je – thuis, op school, op het werk.
Door ernstige pijn en vermoeidheid, beschadigde spieren en gewrichten die moeilijk bewegen. Met de opbrengst van de collecte helpt u mee aan het doel dat ReumaNederland nastreeft: een betere kwaliteit van leven voor mensen met reuma. Nog meer wetenschappelijk onderzoek is nodig om dit doel te bereiken. Naast het financieren van wetenschappelijk onderzoek geeft ReumaNederland ook voorlichting, ondersteunen we patiëntenactiviteiten en komen we op voor de belangen van mensen met reuma in de politiek en zorg.
Helpt u mee? U kunt zich opgeven via reumanederland.nl/werving-vrijwilligers. Bel voor meer informatie met ReumaNederland in Amsterdam op 020 5896471. U kunt ook een mail sturen aan: vrijwilligers@Reumanederland.nl