Reinigen straatkolken

Nieuwkoop – Straatafval zorgt vaak voor verstopping van de straat- en trottoirkolken.

Elk jaar worden de straatkolken in de Gemeente Nieuwkoop schoongemaakt, waarbij we de straatkolk leegzuigen en het kolkrooster reinigen. Het opgezogen slib wordt ontwatert en naar een verwerkingsinstallatie afgevoerd.

In opdracht van de gemeente Nieuwkoop reinigt de firma Jansen Rioolreiniging de komende weken de straat- en trottoirkolken. Het verkeer kan enige hinder ondervinden van de reinigingswagen.