Regthuysplein en Kennedyplein ver van elkaar

Nieuwkoop – De politiek laat het al ruim 8 jaar jaar liggen en een aantal ondernemers is hopeloos verdeeld over één punt, terwijl ze het wel eens zijn over 9 andere punten.

20170907_214124

Nico Jonker, Laura van Klink en Bas Groen worden voor hun voorzitterschap bedankt.

Donderdag 7 september was er een informatieve bijeenkomst van ondernemers met raadsleden. Dat gebeurde op initiatief van wethouder Platen, die de voorzitters van de verschillende werkgroepen verslag liet uitbrengen.
Drie werkgroepen waren met verschillende opdrachten aan het werk gegaan. Laura van Klink berichtte uit de werkgroep ZZP. Zij vertelde dat zzp’ers in Nieuwkoop geen behoefte hebben aan een gezamenlijk ondernemershuis. ‘Er moet meer op specifieke onderdelen worden geholpen, maar een groot deel van die hulp kan via het gemeentelijk ondernemersloket.
Bovenland

Vanuit de werkgroep Bovenland (vz was Nico Jonker) meldde Marnix Zwart een zestal speerpunten te hebben. Helderheid van de kaders (maakt handhaving mogelijk); Glasvezel; Parkeerproblematiek;  Eén aanspreekpunt; Eenduidigheid beheer openbare ruimte en Verbeteren Mobiel Bereik.
Een groot aantal punten was 4 en zelfs 8 jaar geleden ook al onderwerp van gesprek, er waren vrijwel geen vragen vanuit de raad.
Verdeeld
In de derde werkgroep is verdeeldheid. Verdeeldheid over de opdracht om te onderzoeken wat de toekomst van het winkelbestand van Nieuwkoop is. Ging het om de kern Nieuwkoop of om de hele gemeente Nieuwkoop. Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) had zich beperkt tot het centrum van de kern Nieuwkoop. Daar (o.a. Regthuysplein) is leegstand en “de loop” is er uit. Het Kennedyplein zou daarbij gevoegd moeten worden. Voordat werkgroepvoorzitter Bas Groen aan het woord kwam, hield eerst Sabine Zimmer (RoSa) een vurig pleidooi om het rapport van DNWS te steunen. Na haar sprak Bas Bobeldijk (Jumbo) zich tegen het verplaatsen van het Kennedyplein. ‘Wij hebben het goed voor elkaar en verplaatsing betekent voor ons alleen maar achteruitgang.’
Leo Kooyman (vz VO Nieuwkoop) schetste een stukje geschiedenis, wees de politiek erop dat ze richting hadden kunnen geven en pleitte verder voor meer geld voor onderzoek en de aanstelling van een procesmanager.
Bas Groen (voormalig directeur Rabobank) schetste tenslotte de verdeeldheid in de werkgroep. ‘Maar,’ zo hield hij de volle raadszaal voor, ‘over 9 van de 10 punten zijn deze retail-ondernemers het eens. Er is alleen forse verdeeldheid over het eventueel samenvoegen van de winkelcentra.’
Die verdeeldheid is niet zomaar opgelost. Voor en tegenstanders spraken na afloop van e vergadering met elkaar. De raadsleden zijn na 8 jaar nog steeds niet verder. In 2009 was die verdeeldheid er al en er wordt door menigeen betwijfeld of daar een oplossing voor komt.
Een van de aanwezige ondernemers tijdens de borrel: ‘Er zijn in 2018 verkiezingen, maar ik vind dat de ondernemers het zelf moeten oplossen. De gemeente kan hierin alleen faciliteren.’
De problematiek wordt ongetwijfeld vervolgd. De bal ligt nu bij wethouder Platen, die hierop terugkomt naar de raad en wellicht ook naar de ondernemers.