Regiotaxi veranderd tarieven

Nieuwkoop – In 2019 zijn er wijzigingen in de tarieven die u betaalt in de Regiotaxi. Een reis met de Regiotaxi wordt gerekend in het aantal zones dat u reist plus één zone als opstaptarief.

Heeft u een Wmo-beschikking en bent u jonger dan 65 jaar, dan betaalt u per 1 januari € 0,78 per zone. Heeft u een Wmo-beschikking en bent u 65 jaar of ouder, dan betaalt u per 1 januari € 0,51 per zone. Bent u OV-reiziger, dan betaalt u per 1 januari € 2,90 per zone. Voor de nachtzones tussen 01.00 en 06.00 uur wordt 1 euro toeslag per zone berekend. De bovenvermelde tarieven gelden ook voor de opstapzone die u als starttarief betaalt. Het kilometertarief, wanneer u verder wilt reizen dan de maximale 5 zones, wordt per 1 januari € 2,35.

Voor alle reizigers met een Wmo-beschikking is het sinds kort mogelijk om een sociaal begeleider mee te nemen in de regiotaxi. Dit kan maximaal 20 keer per jaar. U betaalt dan beiden het Wmo-tarief.

Dit zijn de voorwaarden die aan de nieuwe regeling zijn verbonden:

  • beide personen reizen van en naar hetzelfde adres
  • 1 sociale begeleider per adres
  • de reservering wordt tegelijkertijd gemaakt
  • de sociaal begeleider mag geen reiziger zijn met een Wmo-beschikking
  • de sociaal begeleider dient zelfstandig te kunnen reizen en mag niet rolstoel gebonden zijn