Regelingen voor sportclubs

Regio – Vanuit de overheid zijn verschillende regelingen om sportclubs te helpen ten tijde van corona. Een daarvan is de TASO-regeling. 


TASO-regeling
Voor amateursportclubs die schade hebben geleden door de maatregelen om corona te bestrijden is er de TASO-regeling.  Wat houdt deze regeling in?
– De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een amateursportorganisatie die ten minste 20% aan omzetverlies heeft geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19;
– Een amateursportorganisatie komt slechts eenmaal in aanmerking voor deze tegemoetkoming.
– De minister beslist afwijzend op een aanvraag indien de aanvrager reeds een tegemoetkoming voor doorlopende lasten ontvangt op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19.
Extra informatie over deze regeling staat op de website 
https://sportengemeenten.nl/taso-regeling-voor-amateursportorganisaties/.
Stimuleren sporten en bewegen in de buitenruimte
Het belang van sport en bewegen voor onze gezondheid is de afgelopen maanden nog duidelijker geworden. In de komende zomerperiode bestaat er een grote kans dat veel inwoners thuisblijven in plaats van dat ze erop uit trekken. Hierdoor stijgt de sport- en beweegbehoefte in de openbare ruimte, op sportlocaties en/of in recreatiegebieden. Om dit sportaanbod te versterken en stimuleren kunnen organisaties tot 12 augustus 2020 het aanjaagbudget ‘Ruimte voor sport en bewegen om de hoek’ aanvragen van maximaal 2.500 euro. Meer informatie over dit aanjaagbudget staat op: www.teamsportservice.nl/aanjaagbudget.