Race naar Statiegeld Alliantie

Nieuwkoop – Tijdens de raadsvergadering van 8 maart heeft de raad besloten het college op te dragen zich aan te sluiten bij de Statiegeld Alliantie. Het college was de raad echter voor.

Zwerfafval is een steeds groter wordend probleem en blikjes en PET flessen maken daar ook deel van uit. In een aantal ons omringende landen heeft men al besloten om statiegeld te heffen op blikjes en PET flessen. Dat zou de consumenten gretiger maken om genoemde zaken weer in te leveren. Landelijk is er inmiddels een actie gestart, waarbij gemeenten zich kunnen aansluiten bij de Statiegeld Alliantie. Honderden gemeenten hebben dat inmiddels gedaan en daarmee geeft men een sterk signaal naar de regering om in actie te komen en dat te gaan regelen.

Alle politieke partijen besloten een motie (opgesteld door SGP/CU, CDA en NN) hierover te steunen. Wethouder Elkhuizen hoorde e.e.a. glimlachend aan en zei vervolgens dat het college de gemeente Nieuwkoop al heeft aangemeld.

‘U was mij net voor, anders had ik het wel gemeld in de mededelingen van B&W.’