Raadsvergadering 6 april

Nieuwkoop – In het gemeentehuis te Nieuwveen vergadert de raad vanavond, donderdag 6 april, om 20.00 uur.

gem logo

Normaliter wordt er altijd eerst een meningsvormende raad gehouden en twee weken later een besluitvormende raad.

Dit keer echter direct een zogeheten B-raad en daarom zijn alle stukken ook discussie-stukken.

Het gaat donderdag over:

Raadsvoorstel Financiële Verordening 2017

Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Noordse Dorpsweg naast 12B

Raadsvoorstel Ashram College (onder voorbehoud)

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal 5 minuten inspreken; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.