Raad vormt mening op 21 maart

Nieuwkoop – Op donderdagavond 21 maart 2019 om 20:00 uur zijn er twee meningsvormende raden.

In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen; dat gebeurt 4 april in de besluitvormende raadsvergadering. De raadsleden stellen vragen bij de onderwerpen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten. Naast de gebruikelijke agendapunten zoals de opening, vaststellen agenda en dergelijke staan de volgende onderwerpen op de conceptagenda:

• Raadsvoorstel Afvalbeleidsplan 2019-2022 • Raadsvoorstel Beleidsnota Veiligheid en Handhaving 2018-2021
• Raadsvoorstel Wijziging Verordening naamgeving en nummering (adressen) Nieuwkoop 2010 • Raadsvoorstel Derde wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015 • Jaarverslag Griffie 2018 • StiBuNi 2.0 # Hoe verder?

Wilt u de agenda en de vergaderstukken inzien, wilt u inspreken of meekijken? Kijk dan op  www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad.