Raad over begroting en najaarsnota

Nieuwkoop – In het gemeentehuis te Nieuwveen (Teylersplein 1) zijn woensdagavond 17 oktober twee meningsvormende raden over de begroting en de najaarsnota.

In deze vergaderingen, die om 20.00 uur beginnen, worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

Het college van B&W heeft de Programmabegroting 2019-2022 en de Najaarsnota 2018 aan de gemeenteraad aangeboden.

Raadsleden hebben voorafgaand aan de meningsvormende raden gespreksonderwerpen aangeleverd die ze in ieder geval willen bespreken.

In de programmabegroting staat hoeveel geld de raad beschikbaar stelt aan het college voor de uitvoering van beleid voor 2019 en in de Najaarsnota verantwoordt het college het lopende begrotingsjaar. In de besluitvormende raadsvergadering van 8 november 2018 stelt de gemeenteraad de beide financiële stukken definitief vast nadat zij zogenaamde ‘algemene beschouwingen’ hebben gehouden.

Gespreksonderwerpen Meningsvormende raad I

 • Glastuinbouw Oostkanaalweg (Natuurlijk Nieuwkoop)
 • Mantelzorgwoningen (Natuurlijk Nieuwkoop)
 • Noordse Buurt (VVD)
 • Groen, de rust en de ruimte behouden (inwoner)
 • Energietransitie (Natuurlijk Nieuwkoop)
 • Cijfers ‘dragers van onze lokale economie’ (D66)
 • Transparantie van de besteding van onze fractievergoedingen (SGP-CU)

Gespreksonderwerpen Meningsvormende raad II

 • Begraafplaatsencapaciteit in elk dorp (SBN)
 • Planning rotonde Ter Aar (D66)
 • (In)consistent speelplaatsenbeleid (D66)
 • Jaarlijks wilgen om en om knotten (inwoner)
 • Perspectiefplannen (VVD)
 • Experiment met sport en bewegen op recept (SBN)

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken op onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal vijf minuten inspreken bij het agendapunt. U kunt één keer over een en hetzelfde onderwerp inspreken, het best tijdens de meningsvormende raad. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste acht uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).